Welkom bij Mindfulpeople

How to be with the difficult..? 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel.

 • Duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring:
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vraag om toestemming jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren-wederom dan altijd weer met jouw toestemming- of wanneer ik daartoe wettelijk verplicht ben;
 • Passende maatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met me wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Telefonisch: 06-16048133

Email: [email protected]

Post: Frederik Hendriklaan 14, 2582 BB Den Haag

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van mijn diensten en website laat je bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik verwerk niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteit op de website jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die jij op mijn website gebruikt kan ik de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Informatie die je zelf invult zoals een bericht in het contactformulier
 • NAW gegevens
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals bijvoorbeeld jouw surfgedrag op mijn website.

Doeleinden

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meerdere doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden diensten te bestellen via mijn website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.
 • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je inschrijving voor een van mijn diensten te verwerken.
 • om te weten te komen welke onderwerpen en vragen bij jou spelen om zo te bepalen hoe ik mijn diensten en content hierop kan afstemmen.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische post.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om de website te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Ik geef de door jou verstrekte info in principe niet door aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Ik geef bijvoorbeeld jouw gegevens door aan de postbezorger om eventueel een bestelling bij jou te bezorgen.

Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrek, zorg ik er o.a. voor (met een overeenkomst) dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook kom ik hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Profilering

Ik combineer jouw gegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens die je hebt opgegeven via het contactformulier en de gegevens die je me in een persoonlijk gesprek verstrekt) met elkaar om jou op maat gesneden diensten te kunnen aanbieden. Dit doe ik via e-mail of telefonisch. Ook kan ik op deze manier mijn nieuwsbrief voor jou personaliseren. Bij het verzamelen van gegevens via de website maak ik gebruik van de diensten van de bedrijven "Vistaprint", de host van mijn website en "Mijn domein", de host van mijn domeinnaam.

Beveiligen en bewaren

Ik neem mede in overleg met Vistaprint passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van een link met mijn website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je kunt contact opnemen met mij voor inzage en wijzigen van jouw gegevens:

Telefonisch: 06-16048133

E-mail: [email protected]

Post: Frederik Hendriklaan 14, 2582 BB Den Haag

Om misbruik te voorkomen vraag ik je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te legitimeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN en pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouders, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden per mei 2018

Contactpersoon:

Mindfulpeople

Yvette Elemans

Frederik Hendriklaan 14

2582 BB Den Haag

06-16048133